Escritores
156 x 114 | 2018
Caligrafía calada sobre papel

Detalle